The Future of Business Analytics: Τάσεις και προβλέψεις

1
The Future of Business Analytics: Τάσεις και προβλέψεις

Ένα λαμπρό μέλλον περιμένει για τα επιχειρηματικά αναλυτικά στοιχεία. Τα επιχειρηματικά αναλυτικά στοιχεία μπορούν να εφαρμοστούν σε σχεδόν κάθε κλάδο και γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά στην ψηφιακή εποχή. Με τον πολλαπλασιασμό των δεδομένων και την αυξανόμενη σημασία της λήψης αποφάσεων με γνώμονα τα δεδομένα, οι επιχειρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις επιχειρηματικές αναλύσεις είναι πιθανό να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ζήτηση για επαγγελματίες με εξειδίκευση στην ανάλυση επιχειρήσεων αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται. Το 2020, οι άνθρωποι κατανάλωσαν 64,2 zettabytes δεδομένων, τα οποία αναμένεται να φτάσουν τα 181 zettabytes το 2025. Αυτή η τάση αντανακλάται στις προβλέψεις για την αγορά εργασίας, με την απασχόληση αναλυτών έρευνας αγοράς να αναμένεται να αυξηθεί κατά 22% μεταξύ 2020 και 2030 και πάνω από το μέσο όρο προοπτικές εργασίας για συναφείς θέσεις, όπως αναλυτές διαχείρισης (14%) και αναλυτές επιχειρησιακής έρευνας (25%).

Πώς το Business Analytics ωφελεί τις επιχειρήσεις;

Το Business analytics είναι η πρακτική της χρήσης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης για την ενημέρωση επιχειρηματικών αποφάσεων. Περιλαμβάνει τη συλλογή, την οργάνωση και την ανάλυση δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως στοιχεία πωλήσεων, έρευνα αγοράς και συμπεριφορά πελατών, για να αποκτήσετε γνώσεις και να λάβετε καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των επιχειρηματικών αναλυτικών στοιχείων είναι η δυνατότητα εντοπισμού τάσεων και προτύπων στα δεδομένα που μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανή. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει αναλυτικά στοιχεία για να προσδιορίσει την εποχικότητα στα μοτίβα πωλήσεων ή για να ανακαλύψει ότι μια συγκεκριμένη καμπάνια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματική από άλλες.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της ανάλυσης επιχειρήσεων είναι ότι επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καθοδηγούνται περισσότερο από δεδομένα στη λήψη αποφάσεων. Αντί να βασίζονται σε ένστικτα του εντέρου ή προηγούμενες πρακτικές, οι αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα βασίζονται σε αδιάσειστα στοιχεία και είναι πιο πιθανό να πετύχουν.

Πολλά διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές χρησιμοποιούνται στην επιχειρηματική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της στατιστικής ανάλυσης, της οπτικοποίησης δεδομένων και της προγνωστικής μοντελοποίησης. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εξάγουν σημαντικές πληροφορίες από τα δεδομένα τους και να τις χρησιμοποιούν για να ενημερώνουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων.

Τάσεις και προβλέψεις

Ο τομέας των επιχειρηματικών αναλυτικών στοιχείων εξελίσσεται συνεχώς και οι επαγγελματίες πρέπει να παραμένουν ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις και προβλέψεις για το μέλλον. Παρακολουθήστε μερικά βασικά σημεία:

Εργαλείο που βασίζεται στην αναζήτηση

Τα εργαλεία ανακάλυψης που βασίζονται στην αναζήτηση επιτρέπουν στις εταιρείες να βρίσκουν και να αναλύουν εύκολα δεδομένα από διάφορες πηγές για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να διερευνήσουν μεγάλες ποσότητες πληροφοριών και να εντοπίσουν βασικές πληροφορίες που διαφορετικά μπορεί να είχαν παραβλεφθεί. Εκτός από το ότι είναι χρήσιμα για εσωτερικές λειτουργίες, τα εργαλεία ανακάλυψης που βασίζονται στην αναζήτηση μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στο διαδικτυακό μάρκετινγκ για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα δεδομένα πίσω από τις μηχανές αναζήτησης και να βελτιώσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ. Αναλύοντας μετρήσεις όπως ο χρόνος που αφιερώνεται σε μια σελίδα, οι κοινοποιήσεις κοινωνικών δικτύων και οι πηγές επισκέψεων στη σελίδα, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο αύξησης της σχετικής επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των προσπαθειών τους στο διαδικτυακό μάρκετινγκ.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση

Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα και να μειώσουν το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η επιτυχία αυτών των τεχνολογιών εξαρτάται από τους ανθρώπους που τις διαχειρίζονται, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών αναλυτών. Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική εκμάθηση έχουν μια ποικιλία επιχειρηματικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του εξατομικευμένου μάρκετινγκ, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της στρατολόγησης ταλέντων και της διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες. Αυτές οι τεχνολογίες απαιτούν την τεχνογνωσία των επαγγελματιών επιχειρηματικής ανάλυσης για τη διασφάλιση της εφαρμογής τους.

Cloud Computing

Το cloud computing επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται δεδομένα σε απομακρυσμένους διακομιστές, παρέχοντας πολυάριθμα οφέλη, όπως μειωμένη εξάρτηση από φυσικούς πόρους, αυξημένη αποτελεσματικότητα για ομάδες σε διαφορετικές τοποθεσίες και επιλογές για πλεονασμό και σχεδιασμό καταστροφών. Ωστόσο, για να επωφεληθούν πλήρως από αυτά τα οφέλη, οι εταιρείες πρέπει να έχουν αποτελεσματικές ροές εργασίας για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών, την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών και τη διατήρηση γρήγορης και εύκολης πρόσβασης στα δεδομένα. Οι επιχειρησιακοί αναλυτές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαχείριση της ροής δεδομένων εντός συστημάτων που βασίζονται σε σύννεφο, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικασιών δεδομένων και στην ανάλυση τόσο των δεδομένων όσο και της απόδοσης των συστημάτων για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι.

Predictive Analytics

Η προγνωστική ανάλυση, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση ιστορικών δεδομένων για την πρόβλεψη μελλοντικών αποτελεσμάτων και συμπεριφορών, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μέρος του μέλλοντος της ανάλυσης επιχειρήσεων. Τα προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να παραμείνουν σχετικές με τον κλάδο τους και ακόμη και να γίνουν ηγέτες του κλάδου αναλύοντας μοτίβα στη συμπεριφορά των καταναλωτών, τις διακυμάνσεις της αγοράς και τις τάσεις της κοινωνίας. Ωστόσο, οι πληροφορίες από το παρελθόν πρέπει να ερμηνεύονται με ακρίβεια για να αποφευχθούν μελλοντικές αρνητικές συνέπειες. Η τεχνογνωσία των ειδικευμένων επαγγελματιών επιχειρηματικής ανάλυσης είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των προγνωστικών αναλυτικών στοιχείων και δεν προκαλεί ακούσια προβλήματα στην επιχειρηματική στρατηγική.

Αυτοματισμός Δεδομένων

Η αυτοματοποίηση δεδομένων βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να οργανώνουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων αποτελεσματικά, αυτοματοποιώντας τις συνήθεις εργασίες διαχείρισης δεδομένων. Αυτό ελευθερώνει χρόνο στους επαγγελματίες ανάλυσης επιχειρήσεων ώστε να επικεντρωθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων. Το κλειδί για τη χρήση της αυτοματοποίησης δεδομένων είναι η οικοδόμηση μιας στρατηγικής που οργανώνει τα δεδομένα με τρόπο που καθιστά εύκολη την πρόσβαση και τη χρήση τους όταν χρειάζεται. Οι επαγγελματίες επιχειρηματικής ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους για να δημιουργήσουν στρατηγικές αυτοματοποίησης δεδομένων που είναι λογικές και αποτελεσματικές.

Συνολικά, το μέλλον των επιχειρηματικών αναλυτικών στοιχείων φαίνεται λαμπρό, με πολλές συναρπαστικές εξελίξεις στον ορίζοντα. Οι επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα πρέπει να παραμένουν ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις και να είναι προορατικοί στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και τεχνικών.

Θέλετε να γίνετε μέρος του μέλλοντος των επιχειρηματικών αναλυτικών στοιχείων;

Η απόκτηση πτυχίου στην ανάλυση επιχειρήσεων μπορεί να σας προσφέρει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση και τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων και τη χρήση τους για την υποστήριξη επιχειρηματικών στόχων. Όσοι ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια καριέρα στην ανάλυση επιχειρήσεων μπορούν να ξεκινήσουν κερδίζοντας ένα προχωρημένο πτυχίο, όπως ένα MBA στο Business Analytics. Το διαδικτυακό MBA του Exeed College στο Business Analytics, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο UCAM στην Ισπανία, διδάσκει στους μαθητές πώς να δημιουργούν μοντέλα δεδομένων και να χρησιμοποιούν προηγμένα εργαλεία ανάλυσης για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Εάν θέλετε να γίνετε μέρος του μέλλοντος της επιχειρηματικής ανάλυσης και να αξιοποιήσετε τη δύναμη των μεγάλων δεδομένων, σκεφτείτε να εγγραφείτε σε αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα.

Schreibe einen Kommentar