Τι είναι μια στρατηγική διαφοροποίησης, τα είδη της και γιατί είναι σημαντική;

0
Τι είναι μια στρατηγική διαφοροποίησης, τα είδη της και γιατί είναι σημαντική;

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Εάν είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης, είτε η επιχείρησή σας πηγαίνει καλά είτε όχι τόσο καλά, πιθανότατα αναζητάτε ανάπτυξη. Ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναπτυχθεί η επιχείρηση, ένας κοινός τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες επιτυγχάνουν ανάπτυξη που ίσως θέλετε να εξετάσετε είναι η διαφοροποίηση.

Η διαφοροποίηση είναι α στρατηγική για ανάπτυξη μέσω διακλάδωσης σε α νέο τμήμα της αγοράς, επιτρέποντας στην επιχείρησή σας να επεκτείνει την παρουσία της και να καταλάβει έναν εντελώς νέο χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επέκτασης (ή της διαφοροποίησης) της προσφοράς προϊόντων ή υπηρεσιών σας στόχευση νέων πελατών και αυξάνουν τα κέρδη.

Δεν υπάρχει μόνο ένας τύπος διαφοροποίησης. υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι για να διαφοροποιήσετε και να αναπτύξετε την εταιρεία σας. Παρακάτω, θα σας καθοδηγήσω διαφορετικών τύπων στρατηγικών διαφοροποίησης και να εικονογραφήσουν το πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθενός για την εταιρεία σας.

Τύποι στρατηγικών διαφοροποίησης

Υπάρχουν έξι καθιερωμένοι τύποι στρατηγικών διαφοροποίησης:

 1. Οριζόντια διαφοροποίηση
 2. Κάθετη διαφοροποίηση
 3. Ομόκεντρη διαφοροποίηση
 4. Διαφοροποίηση ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων
 5. Αμυντική διαφοροποίηση
 6. Επιθετική διαφοροποίηση

1. Οριζόντια Διαφοροποίηση

Το να διαφοροποιήσεις την εταιρεία σου οριζόντια σημαίνει παρουσιάζοντας ολοκαίνουργια προϊόντα ή υπηρεσίες στην τρέχουσα προσφορά σας για να διευρύνουν το μερίδιο αγοράςείτε σε ένα νέο τμήμα αγοράς είτε στην υπάρχουσα αγορά της εταιρείας σας.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω: –

 • καινοτόμος ή αδειοδότηση νέων προϊόντων,
 • συγχώνευση ή εξαγορά άλλης εταιρείας.

Υπάρχουν δύο τύποι οριζόντιας διαφοροποίησης – ομόκεντρος και γίνομαι μια μάζα – στο οποίο θα αναλύσουμε αργότερα.

Το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα που διαμορφώθηκε μέσω της οριζόντιας διαφοροποίησης έχει σχεδιαστεί για να απευθύνεται στην υπάρχουσα πελατειακή βάση της εταιρείαςενώ προσελκύει και νέους πελάτες στη μάρκα.

Μερικά γνωστά παραδείγματα οριζόντιας διαφοροποίησης περιλαμβάνουν:

2. Κάθετη Διαφοροποίηση

Η κάθετη διαφοροποίηση που αναφέρεται επίσης ως κάθετη ολοκλήρωση, συνεπάγεται μια στρατηγική ανάπτυξης όπου η εταιρεία επεκτείνει τη σειρά προϊόντων της μέσω μιας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ενσωμάτωσης προϊόντων στην υπάρχουσα αλυσίδα εφοδιασμού της.

Για παράδειγμα,

 • μια εταιρεία που κατασκευάζει και πουλά αυτοκίνητα θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές της πουλώντας ελαστικά.
 • Μια εταιρεία ζωγραφικής που παρέχει υπηρεσίες βαφής θα μπορούσε να αρχίσει να πουλά χρώματα. Όπως φαίνεται και στα δύο αυτά παραδείγματα, η κάθετη ολοκλήρωση μετατρέπει τις εισροές της εταιρείας σε εκροές.

Και τα δύο παραπάνω παραδείγματα επεξηγούν οπισθοδρόμηση.

Ένα παράδειγμα του μπροστινή ολοκλήρωση θα ήταν ένας κατασκευαστής παιχνιδιών που αποκτά ή ανοίγει ένα κατάστημα παιχνιδιών. Με την μπροστινή ολοκλήρωση, οι εταιρείες κεφαλαιοποιούν τα μεταγενέστερα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας από τις τρέχουσες δραστηριότητες της εταιρείας, ενώ η προς τα πίσω ολοκλήρωση χρησιμοποιεί προηγούμενα στάδια.

Η κάθετη διαφοροποίηση έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως:

 • ενίσχυση και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησής σας,
 • σύλληψη κερδών ανάντη ή κατάντη,
 • μείωση του κόστους παραγωγής,
 • πρόσβαση σε νέα κανάλια διανομής και
 • αποκτώντας περισσότερα έσοδα.

Μερικά παραδείγματα υψηλού προφίλ κάθετης διαφοροποίησης είναι:

 • Ikea αγοράζοντας δάση για να προμηθεύει τις δικές της πρώτες ύλες
 • Αμαζόνα ενσωματώνεται στο υλικό για να παράγει τα δικά της tablet Kindle Fire

3. Ομόκεντρη Διαφοροποίηση

Η ομόκεντρη διαφοροποίηση, ένας τύπος οριζόντιας διαφοροποίησης, περιλαμβάνει την εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών στη γραμμή προϊόντων/υπηρεσιών σας που σχετίζονται στενά με τα υπάρχοντα προϊόντα ή υπηρεσίες σας.

Επομένως, επεκτείνετε το μερίδιο αγοράς σας στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ήδη η εταιρεία σας.

Η ομόκεντρη διαφοροποίηση σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε την υπάρχουσα αναγνώριση της επωνυμίας σας, τη βάση πελατών και την αφοσίωση, τους πόρους και τα κανάλια διανομής. Αυτός ο τύπος διαφοροποίησης στοχεύει στη δημιουργία πρόσθετων εσόδων από τους υπάρχοντες πελάτες σας, ενώ παράλληλα προσελκύει νέους πελάτες που μπορεί να ενδιαφέρθηκαν για άλλα προϊόντα σας, αλλά επηρεάζονται περισσότερο από τα νεότερα προϊόντα σας.

Ένα παράδειγμα ομόκεντρης διαφοροποίησης θα ήταν εάν μια εταιρεία smartphone άρχιζε να πουλά έξυπνα ρολόγια (δηλ. μήλο, Samsung), ή εάν μια εταιρεία επίπλων άρχισε να πουλά τη διακόσμηση του σπιτιού.

4. Διαφοροποίηση ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων

Επίσης, ένας τύπος οριζόντιας διαφοροποίησης, μια στρατηγική διαφοροποίησης ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, σημαίνει να εισάγετε ολοκαίνουργια προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν καμία σχέση με την τρέχουσα προσφορά προϊόντων της επιχείρησής σας, επομένως εισερχόμενοι σε μια εντελώς νέα αγορά και ελκυστικοί πελάτες που μπορεί να είχαν μηδενικό ενδιαφέρον για το επιχείρηση στο παρελθόν.

Τα οφέλη της διαφοροποίησης των ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων είναι υψηλό ROI και υψηλή ανάπτυξη λόγω της προσθήκης μιας εντελώς νέας ροής εσόδων σε μια εντελώς ξεχωριστή αγορά.

Ενα παράδειγμα της διαφοροποίησης των ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων θα ήταν μια εταιρεία ένδυσης που θα αναπτυχθεί στα παιχνίδια.

5. Αμυντική Διαφοροποίηση

Η αμυντική και η επιθετική διαφοροποίηση είναι όροι που έχουν να κάνουν περισσότερο με Γιατί μια εταιρεία θέλει να διαφοροποιήσει, παρά το πώς.

Η αμυντική διαφοροποίηση αναφέρεται σε εταιρείες που διαφοροποιούνται για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, καθώς το τμήμα της αγοράς τους έχει κορεστεί, τα υπάρχοντα προϊόντα τους έχουν ωριμάσει και παρακμάζουν ή χάνουν από τους ανταγωνιστές τους.

Όπως η λέξη „αμυντικόςπροτείνει, αυτή η στρατηγική είναι μια απάντηση στην απώλεια κερδών και μεριδίου αγοράς και μια προσπάθεια υπεράσπισης της θέσης και της θέσης της.

6. Επιθετική Διαφοροποίηση

Η επιθετική διαφοροποίηση, από την άλλη πλευρά, συμβαίνει όταν μια εταιρεία επιδιώκει επιθετικά να αυξήσει τα κέρδη και το μερίδιο αγοράς της μέσω της διαφοροποίησης της σειράς προϊόντων ή υπηρεσιών της, προκειμένου να εισέλθει σε νέες αγορές και να προσελκύσει περισσότερους πελάτες.

Ενώ η αμυντική διαφοροποίηση είναι ένα μέσο για να παραμείνετε στην επιχείρηση, η επιθετική διαφοροποίηση είναι ένα μέσο για μια επιτυχημένη, ακμάζουσα εταιρεία να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο.

Γιατί η διαφοροποίηση είναι σημαντική

Η διαφοροποίηση μπορεί να μην είναι για όλους και για κάθε επιχείρηση, αλλά είναι μια επιχειρηματική στρατηγική που σίγουρα αξίζει να ληφθεί υπόψη για κάθε εταιρεία που θέλει να αναπτυχθεί.

Η διαφοροποίηση έχει χρησιμοποιηθεί από μερικές από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Apple, Google, Starbucks και άλλων.

Εδώ είναι οι κύριοι λόγοι για να εξετάσετε τη διαφοροποίηση:

 • Η διαφοροποίηση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σημαντικά αυξήσουν τα έσοδά τους αξιοποιώντας τους υπάρχοντες πόρους, την αναγνώριση της επωνυμίας και τη βάση πελατών τους.
 • Διαφοροποιώντας την επιχείρησή σας, αντί να επενδύετε σε ένα μόνο προϊόν ή αγορά, μειώνει τους κινδύνους της εταιρείας σας.
 • Η διαφοροποίηση σας επιτρέπει παραμένουν κερδοφόρα κατά τα σκαμπανεβάσματα της βιομηχανίας, καθώς η κοινωνία, η οικονομία και ο καταναλωτισμός παρουσιάζουν διακυμάνσεις.
 • Η διαφοροποίηση σας επιτρέπει μεγιστοποιήστε τους τρέχοντες πόρους της εταιρείας σαςτο οποίο μπορεί να υποχρησιμοποιηθεί.

συμπέρασμα

Η διαφοροποίηση είναι μόνο ένας από τους πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργήσετε ανάπτυξη για την επιχείρησή σας. Εάν μελετηθεί καλά και γίνει σωστά, μπορεί να αποδώσει σημαντικά για μια εταιρεία και να εδραιώσει μια θέση ως άκρως ανταγωνιστικό παράγοντα της αγοράς.

Ωστόσο, μια στρατηγική διαφοροποίησης που δεν έχει μελετηθεί μπορεί να είναι ένα καταστροφικό και δαπανηρό λάθος για μια επιχείρηση. Επομένως, φροντίστε να αναλύσετε τόσο τους πιθανούς κινδύνους όσο και τα οφέλη, καθώς και να προσδιορίσετε ποιος τύπος διαφοροποίησης θα ήταν καλύτερος για την επιχείρησή σας προτού σκεφτείτε να εφαρμόσετε αυτήν τη στρατηγική.

Αναφορές & περισσότερες πληροφορίες

Schreibe einen Kommentar