Νέο πράγμα – κλήση του Υπουργείου Παιδείας

2
Νέο πράγμα – κλήση του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας κάλεσε τους Αιθίοπες σε ξένες χώρες, ιδίως στην Αμερική, να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό τομέα παρέχοντας κατάρτιση για την ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών. Στο φόρουμ όπου εστίασε στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στη βελτίωση των κέντρων αριστείας, το Υπουργείο Παιδείας επεσήμανε ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα στους δασκάλους και είπε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να μην βοηθήσουμε τους Αιθίοπες δασκάλους μας στο εξωτερικό να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για διδακτορική εκπαίδευση, αλλά για να τους βοηθήσω να γίνουν καλοί δάσκαλοι όσο είναι στη δουλειά. Το γραφείο ρώτησε και η ομάδα εργασίας είπε ότι εργάζομαι με βάση την έρευνα που έχω κάνει για τις ικανότητες των μαθητών και θα κάνω ό,τι αναμένεται από εμένα σχετικά με τις ικανότητες των δασκάλων.Ιδρύθηκε από Αιθίοπες. Όπως αναφέρει η βροχή.

Ακολουθήστε τις πληροφορίες του EBS What’s New σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή

👉 Πρωινές ειδήσεις από τη 1:30 π.μ. έως τις 2:00 π.μ. / ξανά από τις 3:00 π.μ. έως τις 3:30 π.μ.

👉 Μεσημεριανές ειδήσεις από τις 7:30 μ.μ. έως τις 20:00 (ζωντανά)

👉 Νυχτερινές ειδήσεις από τις 1:30 μ.μ. έως τις 2:00 μ.μ

Κάθε Σάββατο

👉 Μεσημεριανά νέα από τις 7:00 το απόγευμα έως τις 20:00

Εθνικές και διεθνείς ειδήσεις αναφέρονται γρήγορα και καθημερινά.

Τι νέα

Schreibe einen Kommentar