Θερμικός λογαριασμός: πλήρης ταχύτητα μπροστά! – Μελέτη Αγίων

0
Θερμικός λογαριασμός: πλήρης ταχύτητα μπροστά!  – Μελέτη Αγίων

Υπουργική Απόφαση 16/02/2016 (το λεγόμενο «Θερμικός λογαριασμός 2.0”) θεσπίζει ενδιαφέροντα κίνητρα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την παραγωγή θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για μονάδες μικρού μεγέθους. Δικαιούχοι είναι κυρίως οι Δημόσιες Διοικήσεις (ΔΔ), επιχειρήσεις και ιδιώτες, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια για 900 εκατ. ευρώ ετησίως, εκ των οποίων τα 200 προορίζονται για τη ΠΑ.

Χάρη στον Θερμικό Λογαριασμό, ο οποίος παρέχει κίνητρα μεταξύ 40% και 65% των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν. είναι δυνατή η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των συστημάτων με τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ανάκτηση της επένδυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Θερμικός Λογαριασμός μπορεί επίσης να συνδυαστεί με άλλα μη κρατικά κίνητρα και επίσης χρηματοδοτεί τις δαπάνες για την Ενεργειακή Διάγνωση και για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΑΠΕ), σε ποσοστό 100% για την ΠΑ (και για τις ΕΕΥ που λειτουργούν για ίδιο λογαριασμό) και 50% για ιδιώτες.

Από τις αρχές του 2017, το Studio Santi λειτουργεί στο Portaltermico για να υποστηρίξει τη GSE στην αξιολόγηση των χιλιάδων αιτημάτων για κίνητρα θερμικών λογαριασμών που φτάνουν κάθε μήνα, από όλη την Ιταλία. Μια ομάδα Studio Santi είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στη GSE για να παρέχει αυτή τη σημαντική και λεπτή υπηρεσία. Σε λιγότερο από 4 χρόνια, από το 2017 έως το 2020, η ομάδα του Studio Santi αξιολόγησε πάνω από 43.000 αιτήματα για κίνητρα θερμικών λογαριασμών εκ μέρους της GSE, δημιουργώντας πάνω από 63.000 απαντητικές επιστολές στις προκαταρκτικές έρευνες με τις προτάσεις αποτελεσμάτων. Το 2020, με πάνω από 1.800 αιτήματα για κίνητρα που αξιολογούνται κάθε μήνα κατά μέσο όρο, ο μέσος χρόνος για την έκδοση προτάσεων αποτελέσματος από την ομάδα του Studio Santi ήταν λιγότερο από 5 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος για κίνητρο. Η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια επέτρεψαν στην ομάδα του Studio Santi να ανατεθεί η παροχή στη ΓΣΕ της υπηρεσίας υποστήριξης για την αξιολόγηση αιτημάτων για κίνητρα στον Θερμικό Λογαριασμό για άλλα τέσσερα χρόνια.

Όπως πάντα, η χώρα μας παίζει το ρόλο της παγκόσμιας πρωτοπορίας στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών. Το GSE βρίσκεται στο επίκεντρο της μετάβασης προς ένα εθνικό ενεργειακό σύστημα με απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Το να μπορείς να κάνεις μια μικρή συνεισφορά είναι μεγάλη τιμή.

Schreibe einen Kommentar