Η ενεργειακή απόδοση ως βασικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα των οργανισμών. Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ESA-ESRIN στη Ρώμη – Studio Santi

1
Η ενεργειακή απόδοση ως βασικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα των οργανισμών.  Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ESA-ESRIN στη Ρώμη – Studio Santi

Το Studio Santi είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι τα πρακτικά του συνεδρίου του 6ο Ενεργειακό Συμπόσιο AIEE Οι «Τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια» (14-16 Δεκεμβρίου 2021) έχουν δημοσιευθεί σε αυτό Σύνδεσμος.

Francesco Castellani, Maria Carmen Falvo, Federico Santi (Studio Santi and Sapienza University of Rome, DIAEE) μαζί με Maurice Della Furnace (Τμήμα ESA Estates and Facility Management) hanno presentato l’intervento «Η ενεργειακή απόδοση ως βασικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα των οργανισμών. Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ESA-ESRIN στη Ρώμη» scaricabile ΠΟΥ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε τους Στόχους 20-20-20 ως μέρος του πακέτου Climate-Energy: μείωση 20% στις εκπομπές αερίων που αλλάζουν το κλίμα σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση 20% στη χρήση ανανεώσιμων πηγών για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ηπείρου, μείωση 20% στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα επίπεδα που προβλέπονται το 2007 για το έτος 2020.

Η επίτευξη αυτών των στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατέστη δυνατή χάρη στη δέσμευση κάθε έθνους και των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών του, με γνώμονα την επίτευξη αυτών των στόχων από ρυθμιστικές παρεμβάσεις, οικονομικά κίνητρα αλλά και από εθελοντικές διαδρομές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των οποίων η ενεργειακή απόδοση είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία.

Η μελέτη περίπτωσης της ESA ESRIN, της ιταλικής έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, δείχνει πώς ένας οργανισμός μπορεί να σχεδιάσει μια πορεία βιωσιμότητας, να την ακολουθήσει και να επιτύχει τους στόχους 20-20-20 «μέσα στα δικά του τείχη», συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των γενικών στόχων. Η ESA ESRIN πέτυχε τους στόχους 20-20-20 (ειδικά προσαρμοσμένος για έναν οργανισμό) μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης: ανακαίνιση κτιρίων και περιπτέρων, μερική ηλεκτροδότηση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας ολικής ανάκτησης, μηχανήματα και ηλεκτρικές συσκευές υψηλής απόδοσης ( ψυκτικά συγκροτήματα, αντλίες, φωτισμός), συστήματα διαχείρισης κτιρίων και φωτοβολταϊκά συστήματα.

Χάρη σε αυτές τις παρεμβάσεις, στο τέλος αυτής της δεκαετούς διαδρομής Η ESA ESRIN πέτυχε αυτούς τους στόχους: 55% μείωση των εκπομπών αερίων που αλλάζουν το κλίμα, μείωση 37% στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και 20% κάλυψη της κατανάλωσης ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών.

Schreibe einen Kommentar