Έγκριση του έργου πυροπροστασίας της Εθνικής Πινακοθήκης – Studio Santi

2
Έγκριση του έργου πυροπροστασίας της Εθνικής Πινακοθήκης – Studio Santi

Η Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στη Ρώμη είναι ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της Ιταλίας: σε πάνω από 18.000 τετραγωνικά μέτρα στεγάζει την πληρέστερη συλλογή αφιερωμένη στην ιταλική και ξένη τέχνη από τον 19ο αιώνα έως σήμερα.

Για σκοπούς πρόληψης πυρκαγιών, είναι μια δραστηριότητα που υπόκειται σε ελέγχους από το Πυροσβεστικό Σώμα, η οποία προσδιορίζεται συγκεκριμένα στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 151/2011 ως «Δραστηριότητα 72 – Κτίρια που υπόκεινται σε προστασία σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 22 Ιανουαρίου 2004, αρ. 42 που προορίζεται να περιέχει βιβλιοθήκες και αρχεία, μουσεία, γκαλερί, εκθέσεις και εκθέσεις, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που περιέχεται στο παρόν παράρτημα».

Το Studio Santi, σύμβουλος της Gallery σε ρόλο σχεδιαστή του έργου πυροπροστασίας, χάρη στην εμπειρία του στον σχεδιασμό πυροπροστασίας σε σύνθετες κατασκευές, κατάφερε να εφαρμόσει τον Τεχνικό Κανόνα χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στον θεσμό της παρέκκλισης, εξορθολογίζοντας και βελτιστοποιώντας απαιτούνται όσο το δυνατόν περισσότερες παρεμβάσεις προσαρμογής.

Το έργο, με συντονιστή τον Μηχ. Francesco Castellani (επαγγελματίας εγγεγραμμένος στους καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών, linkedin), έχει λάβει θετική γνώμη από την Επαρχιακή Διοίκηση του Πυροσβεστικού Σώματος της Ρώμης και η Εθνική Πινακοθήκη σχεδιάζει την πραγματοποίηση των επεμβάσεων για προσαρμογή στους κανονισμούς πυρκαγιάς.

Με επιδεξιότητα, εμπειρία και αφοσίωση είναι επομένως δυνατό να συνοδεύσετε εξαιρετικά σύνθετες κατασκευές, όπως η Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, στη δύσκολη διαδρομή προσαρμογής στους κανονισμούς πυρκαγιάς, με στόχο την απόκτηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, διασφαλίζοντας το υψηλότερο επίπεδο πυρασφάλειας στην ανεκτίμητη καλλιτεχνική κληρονομιά και στους επισκέπτες και εργαζόμενους της δομής, το καμάρι των ιταλικών μουσείων.

Schreibe einen Kommentar